Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
รายรับรายจ่าย
เงินสะสม
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ/พรก
กฎระเบียบกระทรวง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
กิจการสภา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าวกิจกรรม งาน อบต. เพื่อประชาชน
ปรับภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยว ณ เขานางฟ้า
Responsive image
ปรับภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยว ณ เขานางฟ้า
วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00-14.00 น.
----------------------------------------------------
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ภายใต้การบริหารงานโดยนายภัคเอื้ออิชณน์ สอนสังข์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ
พนักงาน และเจ้าหน้าที่ อบต.เกาะหมาก พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลา
เจ้าหน้าที่หน่วยพิทกษ์ป่าอ่าวท่ายาง เจ้าหน้าที่จาก สภ.เกาะนางคำ น้องๆจากโรงเรียนมัธยมเกาะหมาก และชาวบ้าน
ร่วมแรงร่วมใจกันปรับภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยว เพื่อให้สถานที่มีความสวยงามเหมาะกับการพักผ่อนหย่อนใจ
แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในพื้นที่ ทั้งนี้ยังได้ปลูกต้นไม้เพื่อสร้างความร่มรื่นในพื้นที่
 
ณ เขานางฟ้า ม.10 ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
         
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 2567