Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
รายรับรายจ่าย
เงินสะสม
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ/พรก
กฎระเบียบกระทรวง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
กิจการสภา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าวกิจกรรม งาน อบต. เพื่อประชาชน
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

15 พ.ค. 2567
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก อบต.เกาะหมาก ร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันพืชมงคล จำนวน 160 ต้น

14 พ.ค. 2567
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก ประชุมผู้ปกครอง ศพด. อบต.เกาะหมาก และ ศพด. วัดภัทราราม ประจำปี 2567

14 พ.ค. 2567
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก อบต.เกาะหมาก เข้ารับการประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

08 พ.ค. 2567
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก ปรับภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยว ณ เขานางฟ้า

01 พ.ค. 2567
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก กิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2567

15 เม.ย. 2567
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก สงการนต์ สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2567

13 เม.ย. 2567
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก ห่มผ้า เจดีย์ทอง วัดชลธาวดี ประจำปี 2567

11 เม.ย. 2567
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก เฝ้าระวังและอำนวยความสะดวก 7 วัน อันตราย ช่วงสงกรานต์ 2567

09 เม.ย. 2567
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (กุ้งก้ามกราม) จำนวน 5,000,000 ตัว

01 เม.ย. 2567
พัทลุง ปากพะยูน อบต.เกาะหมาก บริษัทโทรคมนาคม แห่งชาติ จำกัด (มหาชน) มอบอินเตอร์เน็ตฟรี ระยะเวลา 1 ปี ให้กับโรงเรียน

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120
โทรศัพท์ 
097- 359-6178  โทรสาร 0-7482-9778 อีเมล์ : admin@khomak.go.th และ khomakp@gmail.com
Powered By khomak.go.th