Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
รายรับรายจ่าย
เงินสะสม
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ/พรก
กฎระเบียบกระทรวง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
กิจการสภา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าวกิจกรรม งาน อบต. เพื่อประชาชน
ประชุมเพื่อปรึกษาหารือและวางแผนในการขับเคลื่อนงานย้อนรอยประวัติศาสตร์ ตามรอยพระพุทธเจ้าหลวง ครั้งที่ 20
Responsive image
ขับเคลื่อนงานย้อนรอยประวัติศาสตร์​ตามรอยพระพุทธเจ้าหลวง ครั้งที่ 20 ประจำปี 2567 

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ภายใต้การบริหารงานของ นายภัคเอื้ออิชณน์ สอนสังข์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ อบต.เกาะหมาก
ร่วมด้วย นางอภิญญา สุวรรณ  วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง  และคณะ
ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือ และวางแผนในการขับเคลื่อนงานย้อนรอยประวัติศาสตร์ตามรอยพระพุทธเจ้าหลวง
ครั้งที่ 20 ประจำปี 2567 

ซึ่งกำหนดจะจัดขึ้น ณ หน่วยพิทักษ์ป่าอ่าวท่ายาง หมู่ที่ 2 บ้านช่องฟืน 
ในระหว่างวันที่ 21 - 25 กรกฏาคม 2567 
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ 
น้อมรำรึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเกาะหมาก
         
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 2567