Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ/พรก
กฎระเบียบกระทรวง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
กิจการสภา
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าวกิจกรรม งาน อบต. เพื่อประชาชน
โครงการส่งเสริมให้ความรู้และป้องกันโรคในช่องปากตามกลุ่มวัยและบริการทันตกรรมเชิงรุก ประจำปีงบประมาณ 2567
Responsive image
โครงการส่งเสริมให้ความรู้และป้องกันโรคในช่องปากตามกลุ่มวัยและบริการทันตกรรมเชิงรุก ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมากภายใต้การบริหารงานโดย นายภัคเอื้ออิชณน์ สอนสังข์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมากได้ดำเนินโครงการส่งเสริมให้ความรู้และป้องกันโรคในช่องปาก
ตามกลุ่มวัยและบริการทันตกรรมเชิงรุก ประจำปีงบประมาณ 2567 ร่วมกับ หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่รัฐร่วมจิตอาสา
ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง และกลุ่มจิตอาสาเพื่อมวลชน
จังหวัดพัทลุง และ สาธารณสุขอำเภอปากพะยูน

โดยมีวรินทร ทองขาว นายอำเภอปากพะยูน กล่าวต้อนรับ
นายนฤพงศ์ ภักดี หัวหน้ากลุ่มงานทัตกรรมสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
เป็นผู้กล่าวรายงายวัตถุประสงค์ และมี นายดุษฎี คงตระกูลทรัพย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการฯในครั้งนี้ ซึ่งการดำเนินโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการด้านทันตกรรมของประชาชนในพื้นที่ห่างไกล
ประชาชนในพื้นที่จะได้รับบริการทันตกรรมพื้นฐานเพื่อลดปัญหาในช่องปาก
และเพื่อเกิดความร่วมมือร่วมใจจากจิตอาสาของบุคลากรจากภาครัฐและเอกชน
โดยมีบริการ การตรวจฟัน ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินน้ำลาย และจ่ายยา แก่เด็กนักเรียน ประชาชนทั่วไป ฟรีไม่คิดมูลค่า
และนอกจากนี้ได้มีการบูรณาการตรวจประเมินสุขภาพและให้บริการทันตกรรมแก่พระภิกษุสงฆ์และผู้นำศาสนาอิสลามในพื้นที่ด้วย

ภาพข่าว : ประชาสัมพันธ์ อบต.เกาะหมาก
         
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 2566