Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ/พรก
กฎระเบียบกระทรวง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
กิจการสภา
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าวกิจกรรม งาน อบต. เพื่อประชาชน
โครงการส่งเสริมสุขภาพสายตาผู้สูงอายุในตำบลเกาะหมาก โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
Responsive image
โครงการส่งเสริมสุขภาพสายตาผู้สูงอายุในตำบลเกาะหมาก
โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก


กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
ได้จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลเกาะหมาก โดยมีการตรวจสุขภาพเบื้องต้น
และให้คำปรึกษา ตรวจวัดสายตาและจัดหาแว่นตาให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60ปี ขึ้นไป
ที่ประสบปัญหาทางด้านสายตาพร้อมให้ความรู้ในการดูแลรักษาดวงตาของผู้สูงอายุ
ในเขตพื้นที่ตำบลเกาะหมาก ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
ระหว่างวันที่ ๑-๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

โดยวัตถุประสงค์
1.เพื่อพัฒนาทักษะในการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุให้แก่ผู้สูงอายุ บุคคลในครอบครัว และชุมชน
2. เพื่อช่วยเหลือให้ผู้สูงอายุมีปัญหาทางสายตาและการมองเห็น
3. เพื่อส่งเสริมและป้องกันสุขภาพของผู้สูงอายุตำบลเกาะหมาก

     
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2566