Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ/พรก
กฎระเบียบกระทรวง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
กิจการสภา
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าวกิจกรรม งาน อบต. เพื่อประชาชน
“ส่งต่อความอุดมสมบูรณ์ คืนสู่ทะเลสาบสงขลา” มอบพันธุ์กุ้งก้ามกราม ๔ ล้านตัว
Responsive image
“ส่งต่อความอุดมสมบูรณ์ คืนสู่ทะเลสาบสงขลา"
 
วันอังคาร ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
ศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ อบต.เกาะหมาก ภายใต้การบริหารงานของ
นายเอื้ออิชณน์ สอนสังข์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
ได้ทำการมอบพันธุ์กุ้งก้ามกรามจำนวน ๔ ล้านตัว ให้แก่ตัวแทนหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านแหลมกรวด
หมู่ที่ ๗ บ้านเขาชัน หมู่ที่ ๙ บ้านน้ำบ่อหมาก และหมู่ที่ ๑๐ บ้านหัวหิน ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

 
เพื่อที่จะได้นำไปปล่อยลงสู่ทะเลสาบสงขลา เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในทะเลาสาบสงขลา
 
         
โพสเมื่อ : 07 พ.ย. 2566