Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ/พรก
กฎระเบียบกระทรวง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
กิจการสภา
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าวกิจกรรม งาน อบต. เพื่อประชาชน
การพัฒนานวัตกรรม เพื่อการจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
Responsive image
การพัฒนานวัตกรรม เพื่อการจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

วันศุกร์ ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
ศูนย์จัดการเครือข่ายตำบลเกาะหมาก พร้อมด้วย อปท.เครือข่าย
ภายใต้โครงการสานพลังชุมชนท้องถิ่นลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา เพื่อจัดการสุขภาวะที่ยั่งยืน
ร่วมด้วยกลุ่มอนุรักษ์บ้านปลาบ้านน้ำบ่อหมาก ชาวบ้านตำบลเกาะหมาก และเด็กนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมเกาะหมาก
 
ได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างบ้านปลาในทะเลสาบ และปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม
ณ แนวเขตอนุรักษ์ หมู่ที่ 5 บ้านปากบางนาคราช ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำที่ยังไม่โตเต็มที่ และทำให้สัตว์น้ำ กุ้ง ปลาได้มีพื้นที่ในการฟักไข่
เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในทะเลสาบสงขลาสืบไป
         
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 2566