Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ/พรก
กฎระเบียบกระทรวง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
กิจการสภา
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าวกิจกรรม งาน อบต. เพื่อประชาชน
ประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านเกาะโคบ
Responsive image
ประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านเกาะโคบ
 
วันอังคาร ที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ โรงเรียนบ้านเกาะโคบ
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ภายใต้การบริหารงานของ
นายภัคเอื้ออิชณน์ สอนสังข์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
ได้จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน ร่วมกับผู้นำชุมชน และชาวบ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านบ้านเกาะโคบ
ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

 
เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และมติจากชาวบ้านในการขุดลอกคูคลอง และการขอใช้ที่ดิน
ว่างเปล่าเพื่อใช้สาธารณประโยชน์ร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่ ๔ บ้านเกาะโคบ

 
นอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธุ์ ข่าวสารกิจกรรมที่ต่างๆที่ทาง อบต.เกาะหมาก กำลังดำเนินการอยู่
และมีแผนที่กำลังจะดำเนินการ ให้ชาวบ้านได้รับทราบ
อีกทั้งยังร่วมรับฟังข้อคิดเห็น ปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
 
         
โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 2566