Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ/พรก
กฎระเบียบกระทรวง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
กิจการสภา
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าวกิจกรรม งาน อบต. เพื่อประชาชน
กิจกรรมทวนสอบการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน-พัฒนาเครือข่าย อพท.น้อย
Responsive image
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ เป็นต้นไป
กิจกรรมทวนสอบการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน-พัฒนาเครือข่าย อพท.น้อย 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
ภายใต้การบริหารงานของ นายภัคเอื้ออิชณน์ สอนสังข์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ
อบต.เกาะหมาก เข้าร่วมกิจกรรมทวนสอบการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน - พัฒนาเครือข่าย อพท.น้อย
โครงการยกระดับบริการความปลอดภัยและบริหารจัดการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
โดยมีจ้าหน้าที่สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) เป็นผู้ดำเนินการทวนสอบ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
และลงสำรวจพื้นที่ที่จัดงานย้อนรอยประวัติศาสตร์ตามรอยพระพุทธเจ้าหลวง ร.ศ.108 ณ หน่วยพิทักษ์ป่าอ่าวท่ายาง
ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง

ภาพข่าว:ประชาสัมพันธ์ อบต.เกาะหมาก
         
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 2566