Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันการทุจริต
คู่มือท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้ KM
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
แผนที่ผังแผงรวมจังหวัดพัทลุง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มคำขออนุญาตต่างๆ
ระบบภายใน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ/พรก
กฎระเบียบกระทรวง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
กิจการสภา
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
ศูนย์ขอรับความช่วยเหลือประชาชน  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

พูดคุยเรื่องทั่วไป
จะสร้างบ้านชั้นเดียวในที่ดินมีโฉนดของตัวเอง จะต้องขออนุญาต อบต. หรือไม่ ถ้าต้องขอต้องใช้หลักฐานอะไรบ้าง
โพสต์โดย นิ่ม เมื่อ 25 เม.ย. 2564 (11:34:12)
แสดงความคิดเห็น

994164แสดงความคิดเห็นที่ 1
ต้องขออนุญาตค่ะ โดยใช้เอกสารในการขออนุญาตดังนี้ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 3. สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียน 1ชุด 4.สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน 2 ชุด (ถ่ายสำเนาเท่าฉบับจริง) 5.แบบแปลนก่อสร้าง 5 ชุด - หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ทางโทรศัพท์ หมายเลข 074-829781 ต่อ 105 (กองช่าง) และมารับแบบฟอร์มการขออนุญาตได้ที่ กองช่าง อบต.เกาะหมาก ค่ะ
โดย admin เมื่อ 26 เม.ย. 2564 (09:17:16)


องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120
โทรศัพท์ 
097- 359-6178 / 0-7482-9781 โทรสาร 0-7482-9778 อีเมล์ : admin@khomak.go.th และ khomakp@gmail.com
Powered By khomak.go.th